1. Sunucumu nasıl hazırladım?

Bu bir rehber dizisidir.

1. Sunucumu nasıl hazırladım?

2. Sunucumu nasıl hazırladım?

Geçtiğimiz hafta x firmasından aldığımız sunucu hizmetini sonlandırıp kendi sunucumuzu digitalocean'da kurmaya karar verdik. Eski sunucumuz CentOS 6.7 x64 idi. Bu sefer ubuntu kurmaya karar verdim. Digitalocean'da 20 dolarlık ubuntu 14.04 makine oluşturduktan sonra ssh root@xxx.xxx.xxx.xxx ile sunucuya bağlandım. Sonra…

Ssh bağlantı yapılandırmam

İlk iş root kullanıcısını kullanmamak için yeni bir kullanıcı oluşturup sudoers‘e eklemek oldu. murat diye bir kullanıcıyı aşağıdaki komutlarla oluşturdum.

adduser murat
# burada soracağı parolayı unutmayalım

gpasswd -a murat sudo
sudo - murat

Uygulamalarımı bu kullanıcı hesabını kullarak deploy edeceğim için github, gitlab, bitbucket repolarıma erişebilmesi için ssh-keygen ile key oluşturdum.

# ssh-keygen output
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/Users/murat/.ssh/id_rsa):

Enter, enter diye diye geçtim. cat ~/.ssh/id_rsa.pub ile key çıktısını alıp github, gitlab ve bitbucket hesaplarıma ekledim.

Bu kullanıcı ile bu sunucuya parola girmeden giriş yapmak için yerel bilgisayarımda aşağıdaki komutu çalıştırdım.

ssh-copy-id murat@xxx.xxx.xxx.xxx

murat kullanıcısı için tanımladığım parolayı sordu, doldurdum devam ettim ve yerel ssh-key imi murat kullanıcısının ev dizininde .ssh/authorizedkeys dosyası içine ekledi. yerel bilgisayarımdan ssh murat@xxx.xxx.xxx.xxx yazarak parola girmeden sunucuda oturum açtım. Tabi yerel bilgisayarımda `~/.ssh/knownhosts` dosyama eklemek isteyip istemediğimi sordu isterim diyerek onayladım.

Sonra sunucumda sudo vim /etc/ssh/sshd_config komutu ile ssh ayarlarını değiştirmeye başladım. Fazla da detaya gerek yok iki kaydı güncelledim.

#...
Port 2222 # ve ya dört haneli ne dilerseniz
PermitRootLogin no # varsayılanı yes idi
#...

Varsayılan portu değiştirip root olarak login yapmayı engelledim. Değişikliklerin aktif edilmesi için service ssh restart komutunu çalıştırdım.

Sonra yerel bilgisayarımda ~/.ssh/config dosyama aşağıdaki gibi yapılandırma ekledim.

Host  do
    HostName xxx.xxx.xxx.xxx
    Port 2222
    User murat

Bu ayar sayesinde konsolumdan ssh do yazıp enter yapmam sunucuda oturum açmama yetti.

Bölge ve tarih

sudo dpkg-reconfigure tzdata

Komutunu çalıştırıp ilk listeden Europe ikinci listeden Istanbul seçtim.

Swap dosyası

Swap dosyası nedir?

Linux işletim sistemlerinde sahip olduğunuz fiziksel RAM ‘în daha fazla belleğe ihtiyaç duyduğunda hard diskinizi kullanarak size fiziksel bellek gibi kullanmanızı sağlayan sisteme Swap deriz.

Swap dosyası oluşturmak için alttaki komutları çalıştırdım.

sudo fallocate -l 4G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
sudo sh -c 'echo "/swapfile none swap sw 0 0" >> /etc/fstab'

Güvenlik duvarı

Ubuntu da ufw varsayılan güvenlik duvarı olarak kurulu oluyormuş. Eğer kurulu olmadığı istisnai bir durum varsa sudo apt-get install ufw ile kuruyormuşuz.

Eğer dropletimizi IPV6 ile kurduysak ufw konfigurasyonunda IPV6 yı aktif ediyoruz. sudo vim /etc/default/ufw yazarak aşağıdaki değişikliği yapıyoruz.

#...
IPV6=yes
#...

Normal şartlarda ssh bağlantılarına izin vermek için sudo ufw allow ssh komutu çalıştırılıyor fakat bu varsayılan port 22 den bağlanmaya izin veriyor. Eğer varsayılan portu değiştirmediyseniz böyle izin verebilirsiniz. Eğer değiştirdiyseniz,

sudo ufw allow PORTNO ## Port ne yaptıysanız o

Ek olarak

sudo ufw allow http
sudo ufw allow https
sudo ufw allow smpt
sudo ufw allow ftp
sudo ufw allow postgresql
sudo ufw allow 21/tcp
sudo ufw allow 143/tcp
sudo ufw allow 587/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw allow 5432/tcp

Ekleyip

sudo ufw enable

Komutu ile güvenlik duvarını aktif ettim. Değişiklikleri kontrol etmek için

sudo ufw status verbose

Komutunu çalıştırdım, örnek olarak aşağıdaki gibi bir çıktı aldım.

Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To             Action   From
--             ------   ----
22             ALLOW IN  Anywhere
80/tcp           ALLOW IN  Anywhere
443/tcp          ALLOW IN  Anywhere
587/tcp          ALLOW IN  Anywhere
22 (v6)          ALLOW IN  Anywhere (v6)
80/tcp (v6)        ALLOW IN  Anywhere (v6)
443/tcp (v6)        ALLOW IN  Anywhere (v6)
587/tcp (v6)        ALLOW IN  Anywhere (v6)

Güvenlik duvarını devre dışı bırakmak için

sudo ufw disable

Güvenlik duvarı ayarlarını sıfırlamak için

sudo ufw reset

komutlarını çalıştırabilirsiniz.

Güvenlik duvarı kurallarını silmek için

sudo ufw status numbered # diyerek rule numaralarını görür

sudo ufw delete RULE_NUMBER # diyerek de belli bir kuralı silersiniz

Daha detaylı bilgi için buraya bakabilirsiniz.

VestaCP kurulumu

Vesta ücretsiz / opensource hosting paneller arasında benim gözümde en iyi üç‘ten en makul olanı. Diğer seçenekler ajenti v panel ve centos web panel. Centos web panel centos ve redhat haricindeki dağıtımlarda çalışmadığı için direkt elendi gözümde zaten. Ajenti ile ise iki ayrı sunucu kurup kullandım fakat deneyimsiz birisine sunulamayacağına karar verdim. Sonuçta bu paneli sadece ben kullanmayacağım. Bu yüzden VestaCP de karar kıldım.

Vesta installer dosyasını wget ile çektim. Sonra da şuradan advanced install komutu türettim ve başlattım kurulumu. Yaklaşık 10 dk kadar sürdü.

bash vst-install.sh --nginx yes --apache yes --phpfpm no --named yes --remi yes --vsftpd yes --proftpd no --iptables yes --fail2ban yes --quota no --exim yes --dovecot yes --spamassassin yes --clamav yes --mysql yes --postgresql yes --hostname domain.com --email murat@domain.com

İşlem bittiğinde bana admin kullanıcı bilgilerimi verdi ve giriş yaptım. Artık elimde şöyle bir sunucu vardı.

 • Apache2 + nginx reverse proxy
 • Php 5.5.x
 • Exim4
 • ClamAV + SpamAssassin
 • Firewall
 • Hosting Panel

Şimdi geriye droplet'in hostname ayarını yapmak ve domainleri yönlendirmek kaldı.

Sonra kullanıcı, website, e-mail, veritabanı ekleme işlemlerini kolaylıkla halledebilirim. Bu kısım sadece VestaCP kullanmaktan ibaret. Buraya daha sonralardan girerim.

Şimdi yazı çok uzadığı için hostname, dns ve e-mail ayarlarımı yeni bir yazı ile anlatacağım. Esen kalın…