Rails webpacker ile vuejs projesi

Öncelikle - Rails 5.1 Loving JavaScript

Merhaba yukarıda linkini verdiğim yazıda da görebileceğiniz gibi Rails 5.1 versiyonundan itibaren rails/webpacker aracılığıyla projelerimizi React, Angular, Elm ve ya Vuejs yazabileceğimiz şekilde oluşturma imkanına sahibiz. Bu yazımda vuejs ile basit bir proje oluşturarak öğrendiklerimi anlatacağım. Aklımda örnek proje olarak github api v3 kullanarak repo arayan basit bir uygulama yapmak var.

Projeyi oluşturalım…

$ rails new webpacker-vue-example --webpack=vue -B
$ cd webpacker-vue-example

Kısa şekilde anlatmak gerekirse —webpack=vue ile projemizde vuejs kullanacağımızı söyledik ve webpacker bizim için gerekli tüm konfigurasyonları yaptı. Proje dizininde npm install ve ya yarn install diyerek webpacker'ın oluşturduğu package.json dosyasındaki bağımlılıkları kurduk.

$ bundle install
$ rails g controller root home --skip-helper --skip-assets

Örnek uygulamamızın giriş sayfası için root adında bir controller oluşturduk. Bu giriş sayfasında repo aramamızı sağlayan bir autocomplete componenti olacak. config/routes.rb dosyamıza uygulamamızın evini söyleyelim.

Rails.application.routes.draw do
 root 'root#home'
end

Packimizi hazırlayalım…

Rails uygulamamızın app dizininde javascript/packs diye bir dizin var. Packlerimiz burada duracak. Örnek olarak hello_world packini inceleyebilirsiniz. Ben pack dizinimi aşağıdaki şekile getiriyorum.

$ tree app/javascript
app/javascript
├── app.sass
└── packs
  ├── App.vue
  ├── Card.vue
  └── app.js

packs/app.js dosyamızda aşağıdaki gibi vue instance oluşturuyoruz.

import Vue from 'vue/dist/vue.esm'
import App from './App.vue'
import '../app' // sass dosyamız

Vue.config.productionTip = false;

document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  /* eslint-disable no-new */
  new Vue({
    el: '#app',
    template: '<App/>',
    components: { App }
  })
})

Vue #app elementine mount edilecek ve App.vue dosyasındaki template'i render edecek. App componentimiz bir autocomplete ve bir de card componenti render edecek. Autocomplete remote search ile github v3 api den repositories endpointine request atıp repository listesini çekecek ve seçtiğimiz repository card componenti ile render edilecek.

Autocomplete için element ui kullanacağım…

$ yarn add element-ui
$ yarn add babel-plugin-component -D

Element UI içinde tonla component barındıran bir UI paketi. Ama biz sadece autocomplete componentini kullanacağımız için .babelrc dosyamızda plugins e aşağıdaki eklemeyi yapıyoruz.

{
...
  "plugins": [
    ...
    ["component", [
      {
        "libraryName": "element-ui",
        "styleLibraryName": "theme-default"
      }
    ]]
    ...
  ]
...
}

packs/app.js dosyamıza da aşağıdakileri ekleyerek element ui den istediğimiz componentleri import ediyoruz.

...
import { Autocomplete } from 'element-ui'
...
Vue.component(Autocomplete.name, Autocomplete)
...

Request göndermek için axios kullanacağım..

$ yarn add axios

packs/App.vue dosyama aşağıdaki gibi bir template yazıyorum.

<template>
  <div id="app">
    <el-autocomplete v-model="value"
          @select="select"
          :fetch-suggestions="querySearch"
          placeholder="Please enter a keyword">
    </el-autocomplete>

    <card v-if="selected" :repo="selected"></card>
  </div>
</template>

<script>
  import axios from 'axios'
  import Card from './card'

  export default {
    name: 'App',

    components: { Card },

    data() {
      return {
        value: '',
        repositories: [],
        selected: null
      }
    },

    methods: {
      querySearch(queryString, cb) {
        const that = this

        this.repositories = []

        if (queryString) {
          axios.get(`https://api.github.com/search/repositories?sort=name&order=asc&q=${queryString}`)
          .then((response) => {
            response.data.items.map((v) => {
              return Object.assign(v, {
                value: v.name,
                label: v.id,
              })
            }).forEach((v) => {
              that.repositories.push(v)
              cb(that.repositories)
            })
          })
        }
      },

      select(item) {
        this.selected = this.repositories.filter(v => v.id === item.label)
      }
    }
  }
</script>

Ve card template'imizi yazalım.

<template>
  <div class="card">
    <div class="item" v-for="item in repo">
      <h3><a :href="item.owner.html_url" target="_blank">{{item.owner.login}}</a> / <a :href="item.html_url" target="_blank">{{item.name}}</a></h3>

      <p>{{item.description}}</p>

      <span class="meta" v-if="item.language">
        <span class="language-icon" style="color: #4C5E99;"></span> {{item.language}}
      </span>
      <span class="meta">
        <icon name="star"></icon>
        <span>
          {{item.stargazers_count}}
        </span>
      </span>
      <span class="meta">
        <icon name="code-fork"></icon>
        <span>
          {{item.forks_count}}
        </span>
      </span>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
  export default {
    name: 'Card',
    props: ['repo']
  }
</script>

Ve artık çalıştırabiliriz…

Fakat packlerin ve rails server ın aynı anda çalışıyor olması gerek o yüzden bir sekmede rails s bir sekmede ./bin/webpack-dev-server çalışmalı. Bu işi foreman ile kolaylıştırabiliriz. Bu yüzden foreman kurduktan sonra( gem install foreman ) proje dizininde bir Procfile oluşturup içine aşağıdakileri yazıyoruz.

web: bundle exec rails s
webpacker: ./bin/webpack-dev-server

Şimdi proje dizininde;

$ foreman start

Ve http://localhost:5000 üzerinden projenin durumunu görebilirsiniz.

Dipnot:

Sorusu olan yoruma, projeyi klonlayıp incelemek isteyen github reposuna buyursun. Kalın sağlıcakla ✋