Rails testlerimi nasıl yazıyorum?

Bu bir rehberdir. Öncelikle TDD(Test Driven Development - Test Odaklı Geliştirme) nedir onu anlamak lazım. Google a test driven development nedir diye sorduğumda şu kaynaktan TDD, kod yazılmadan önce test senaryolarının yazılması, bu senaryolara ba »